Професионална почистваща техника

Скръбъри

Начало » Продукти » Скръбъри

Скръбър машините се използват за основно и ежедневно измиване и подсушаване на силно замърсени твърди подови настилки, като отстраняват наслоени замърсявания и фин прах.

Контакти

Контакти 1612 София, бул. "Цар Борис III" 126

Контакти 02 9 555 498

Контакти 0882 255 688

Контакти 02 9 555 647

Контакти office@lehgroup.com

Партньори

Стелажни системи
Инженерингови складови решения
Софтуер за Управление на склад
Created by ABC Design & Communication